Keurmerk ANKO

Haarsalon Gerrie is aangesloten bij de ANKO. Deze hanteert voor al haar leden een erkenningsregeling.

Dit houdt in dat deze leden vakbekwaam zijn en erkend worden door de zorgverzekeraars. Zodra u een klacht heeft wordt deze samen met u besproken en besluiten wat wij aan uw klacht gaan doen en binnen welke termijn. Ook Haarsalon Gerrie heeft het keurmerk.

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken in Den Haag.

ANKO sectie haarwerken
Gooierserf 400
1276 KT Huizen
Tel 035-5259500
Email info@anko.nl
 
Geschillencommissie voor Consumentenzaken
Postbus 90600
2500 LP Den Haag
Tel 070-3105310